Zpět na blog

Jak se připravit na EET

Elektronická evidence tržeb se blíží, a proto vám přinášíme informace o tom, jak systém evidence funguje, které typy plateb pod EET opravdu spadají, co budete k evidenci potřebovat a jak se celkově na nové podmínky připravit.

1. Jak zjistím, zda mám povinnost evidovat tržby?

 • Elektronická evidence tržeb je povinná pro všechny podnikatele, kteří svým zákazníkům umožňují platby v hotovosti, platebními kartami, nebo dalšími způsoby, které fungují na podobném principu.

EET se vás týká, pokud přijímáte tyto platby

 • Hotovost
 • Platba kartou – ačkoli je to jakkoli nesmyslné, tak i přes snahy ministra financí se tuto platební metodu nakonec bohužel nepodařilo z EET vyjmout. Pokud vaši zákazníci platí za zboží kartou na terminálu ve vaší provozovně, nebo online, pak se vás EET rozhodně týká. Vztahuje se totiž na všechny druhy online plateb (např. PayPal, GoPay, PayU, atd.).
 • Směnky a šeky
 • Další formy platidel – které mají podobný charakter, jako výše uvedené. Jedná se např. o stravenky, dárkové karty, poukazy na zboží a služby, atd. 
 • Kauce a zálohy – jak je to s těmito způsoby, je podrobně popsáno v tomto článku.

A kterých plateb se EET netýká?

 • Bezhotovostní platby – veškeré údaje, které při tomto způsobu placení vznikají, jsou snadno dohledatelné, proto je na ně udělena výjimka.
 • Dobírka – je nejen nejpoužívanější, ale také nejoblíbenější platební metodou českých zákazníků. Dobírka sice pod EET nespadá, ale jsou stanoveny podmínky, za kterých je tato výjimka platná. Pro jejich splnění musí přepravce peníze za dobírku zaslat e-shopu na účet. A je úplně jedno, jestli zákazník tomuto přepravci za zboží zaplatil hotově či jakkoli jinak. Záleží pouze na transakci, kterou uskuteční přepravce.
 • Faktury – pokud podnikatel vystavuje zákazníkovi fakturu, pak záleží, jakým způsobem zákazník za zboží zaplatí. Je jedno, jaká forma úhrady je zapsána na samotné faktuře, ale způsob platby. Pokud je částka na vystavené faktuře uhrazena z účtu zákazníka na účet podnikatele, není potřeba takovou platbu evidovat.

2. Kdy začíná evidence tržeb pro e-shopy?

EET se pro jednotlivé sféry podnikání spouští postupně a to celkem v těchto 4 fázích:

 • 1. fáze již odstartovala 1. prosince 2016 – od tohoto data musí své tržby evidovat segment ubytování, pohostinství a stravování
 • 2. vlna startuje 1. března 2017 a patří zde velkoobchod a maloobchod. Právě do této fáze spadají taky e-shopy
 • 3. fáze bude probíhat od 1. března 2018, kdy se zapojí také svobodná povolání, zemědělství a doprava
 • 4. fáze pak odstartuje 1. června 2018, kdy své tržby začnou evidovat také řemesla a výroba

3. Ve kterém režimu budu evidovat tržby?

 • Veškerá data o tržbách lze evidovat celkem dvěma způsoby – v běžném tzv. online režimu a ve zjednodušeném, neboli offline režimu. Zjednodušený způsob evidence však mohou podnikatelé využívat pouze v některých případech.
 • V případě e-shopů je možný pouze online režim.

4. Jak online režim evidence funguje?

 • V běžném (online) režimu musí podnikatelé učinit tyto dva důležité kroky:
  • Správci daně poslat datovou zprávou údaje o evidované tržbě
  • Zákazníkovi vystavit účtenku
 • Oba tyto kroky je potřeba neprodleně vykonat a to nejpozději v okamžiku evidované tržby. A kdy nastává tento okamžik? Buď ve chvíli kdy je evidovaná tržba přijata, nebo ve chvíli, kdy zákazník vydal příkaz k jejímu uskutečnění (toto platí třeba u platby kartou, kdy příkaz k úhradě vzniká jako první a k samotnému připsání peněz dochází až později).
 • Zaevidovat tržbu a vystavit účtenku můžete kdykoli před tím, než obdržíte tržbu, nejpozději však při samotném uskutečnění transakce.

Jakou účtenku budu zákazníkům vystavovat?

 • Účtenku můžete vystavovat jak tištěnou, tak elektronickou.
 • Pro potřeby e-shopů postačí vystavit elektronickou účtenku a to např. zaslanou e-mailem.

Jednotlivé kroky fungování běžného režimu evidence tržeb:

 1. Nejdříve zašlete Finanční správě datovou zprávu o proběhlé transakci a to ve formě XML
 2. Finanční správa vám poté pošle potvrzení o přijetí s unikátním kódem (FIK)
 3. Vy pak vystavíte účtenku, na které bude také unikátní kód, který jste obdrželi od Finanční správy. Účtenku pak rovnou předáte zákazníkovi
 4. Zákazník si účtenku přebere
 5. Transakci si pak vy i zákazník můžete ověřit pomocí aplikace od Finanční správy. Zákazník si může zkontrolovat účtenku, kterou dostal a vy jako podnikatel si můžete zkontrolovat, jaké tržby jsou evidovány pod vaším jménem.

5. Jaké vybavení pro evidenci budu potřebovat?

 • Pro evidenci tržeb budete potřebovat vhodné zařízení, prostřednictvím kterého bude možné přes internet poslat Finanční správě datovou zprávu o transakci a od Finanční správy pak přijmout zpět fiskální identifikační kód, který je potřeba uvést na účtenku.
 • Zařízením pro přenos dat o tržbách může být např. pokladna, počítač, tablet, mobil či notebook. Stačí jej mít napojené na internet a tiskárnu.
 • S FastCentrikem se však nemusíte o nic starat. Pro potřeby vašeho e-shopu vše zajistíme a evidence tržeb tak bude probíhat bez problému a hladce. Žádné zařízení navíc si tak nemusíte pořizovat. 
 • Pro všechny verze FastCentriku (FC3) je navíc příprava na EET zcela zdarma. 

Přečtěte si také:

Proč celá EET vznikla

Co je potřeba udělat před začátkem EET

Jak stáhnout autentizační údaje a certifikát k EET

Jak funguje komunikace při vystavování účtenek

Situace, které vznikají při evidenci a jak je řešit