Značkovací metajazyk, jehož principy lze aplikovat i do dalších značkovacích jazyků.

XML

  • Zkratka z anglického Extensible Markup Language označuje rozšiřitelný značkovací jazyk.
  • Jde o nadřazený značkovací jazyk, díky kterému lze vytvářet vlastní jazyky, např. XHTML (jde o kombinaci XML a HTML).
  • Neobsahuje žádné konkrétní značky jako HTML, každý si vymýšlí vlastní značky. Tento systém umožňuje přesné definování struktury každého XML dokumentu podle aktuálních potřeb uživatele.
  • Neobsahuje ani žádné informace o způsobu zobrazení, forma se tak úplně odděluje od obsahu.
  • Jednotný vzhled je možné definovat pomocí speciálních stylesheetů (kaskádové styly nebo XLS), které se připojí do záhlaví každého XML dokumentu.
  • XML se používá hlavně pro jednoduchou výměnu informací a komunikaci, která nezávisí na žádné konkrétní aplikaci, či platformě.