Zpět na blog

5 tipů, jak na obchodní podmínky e-shopu

Česká obchodní inspekce při své nedávné kontrole e-shopů odhalila, že 85 % z nich nedodrželo povinnosti, které jim ukládá zákon o ochraně spotřebitele. ČOI tento výsledek přisuzuje nedostatečné znalosti zákona, který byl změněn v roce 2016. V následujících bodech si přečtěte, na co přesně si dát pozor, aby se vám pokuty vyhnuly.

1. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

  • Na zmínce o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů ČOI trvá. Poskytovatelé služeb často o tomto způsobu klienty vůbec neinformují, přestože je to jejich povinnost. Nezapomeňte tedy ve svých obchodních podmínkách zmínit, že:
  • mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to v případě, že se spor s vámi nepodařilo vyřešit přímo
  • návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy u vás spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, poprvé
  • spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR

2. Náklady na balné a poštovné a odstoupení od smlouvy

  • Specifikujte náklady na balné a poštovné. Pokud vám toto bude v obchodních podmínkách chybět, klient po vás může náklady nárokovat. Podobné je to s podmínkami odstoupení od smlouvy. Jestliže klienta řádně neinformujete, že má většinou 14denní lhůtu na odstoupení, tato doba se může prodloužit až na rok. U poskytování služeb buďte ještě obezřetnější. V případě, že dostatečně nespecifikujete podmínky, klient může během 14 dní od smlouvy odstoupit a vy za službu nemusíte dostat zaplaceno.

3. Reklamační řád

  • Informujte zákazníky, jak postupovat v případě reklamace. Připojte do obchodních podmínek ke stažení reklamační formulář a poučte klienta o lhůtách potřebných k jejímu vyřízení.

4. Údaje o klientech

  • Jistě jste už slyšeli o Obecném nařízení vlády o ochraně osobních údajů. Pokud ne, náš článek GDPR se bude týkat také e-shopů vám napoví více. Jednou z mnoha změn, kterou GDPR přinese je i to, že dokumentace, která se týká ochrany osobních údajů bude muset být oddělená od obchodních podmínek. V praxi to bude vypadat tak, že klient, například při objednávce, bude muset udělit nejen souhlas s obchodními podmínkami, ale také souhlas se zpracováním osobních údajů pro každý účel zpracování zvlášť. Souhlasy, které nebudou vyhovovat nové právní úpravě, budete muset po 25. květnu 2018 odstranit z databáze. Úřad pro ochranu osobních údajů, který bude kontroly provádět na dálku přes Internet, vás může rovněž požádat o zaslání dokumentace procesů, které se zpracování osobních údajů týkají.

5. Pokud podnikáte i v zahraničí

  • Nezapomeňte uvést, jestli bude případný soudní spor podléhat legislativě ČR nebo daného státu.

Inspirujte se

  • Pokud si stále nejste jisti, jak mají vaše obchodní podmínky vypadat, můžete se podívat na jejich konkrétní znění na stránkách časopisu dTest. Server pro vás připravil 3 verze, které odpovídají aktuálním legislativním požadavkům.