Zpět na blog

Jaké údaje musí obsahovat účtenka

Na účtence je potřeba uvést celou řadu údajů. Které to jsou a co každý z nich vlastně znamená, se dozvíte v tomto článku.

Údaje povinné na účtence

 • Fiskální identifikační kód (FIK)
 • Daňové identifikační číslo poplatníka (DIČ, popřípadě IČ)
 • Označení provozovny
 • Označení pokladního zařízení 
 • Pořadové číslo účtenky
 • Datum a čas přijetí tržby, nebo čas vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve
 • Celkovou částku tržby
 • Bezpečnostní kód poplatníka
 • Údaj o způsobu evidence – běžný, nebo zjednodušený režim

Co jednotlivé údaje znamenají?

1. Fiskální identifikační kód a jak ho získám

 • FIK je unikátní označení každé účtenky, který generuje Finanční správa v okamžiku, kdy odešlete datovou zprávou údaje o tržbě.
 • Tento kód obdržíte zpravidla do několika sekund.
 • Fiskální identifikační kód se poté zobrazí také na účtence, kterou dostane zákazník.

Poznám podle FIK, zda byla tržba zaevidována?

 • FIK má celkem 39 znaků. Pokud by se stalo, že poslední dva mají hodnotu „ff“ pak to znamená, že tržba nebyla zaevidována, ale že vznikla ve vývojářském prostředí. Nejedná se tak o skutečný FIK.

2. Bezpečnostní kód poplatníka (BKP)

 • BKP je kód, který vygeneruje váš systém.
 • Udává vazbu mezi vámi coby poplatníkem a vystavenou účtenkou.
 • Identifikuje tak evidovanou tržbu. Jedná se vlastně o otisk hodnoty Podpisového kódu poplatníka.

3. Daňové identifikační číslo

 • DIČ naleznete na svém daňovém přiznání.
 • U fyzických osob se používá jako DIČ rodné číslo, u právnických osob pro tyto účely poslouží (identifikační číslo).

4. Označení provozovny

 • Jedná se o identifikační číslo, které váš e-shop coby provozovna dostane po zaevidování na portálu Daňové evidence.

5. Označení pokladního zařízení

 • Jedná se o číslo zařízení, na kterém probíhá evidence tržeb. Číslo pokladního zařízení získáte po zaevidování pokladny. Pokud má provozovatel více pokladních zařízení na jedné prodejně, pak každé musí mít své unikátní číslo.

6. Pořadové číslo účtenky

 • Číslo, které se uvádí v účetnictví. Pro každého provozovatele a systém je to unikátní číslo.

7. Datum a čas přijetí tržby

 • Na účtenku je nutno uvést plné a přesné datum a čas (včetně sekund) přijetí tržby.
 • Popřípadě pokud je účtenka vystavena dřív, zapisuje se na ni datum a čas vystavení.

8. Celková částka tržby

 • Pro potřeby Finanční správy není nutné na účtenku uvádět celý výpis zakoupených položek. Postačí celková výše tržby, která musí být uvedena v Kč.

9. Údaj o způsobu evidence

 • Zde provozovatel uvede, v jakém režimu své tržby eviduje.
 • U e-shopů bude na tomto místě zapsán režim běžný.
 

Podívejte se na vzorovou účtenku, která splňuje všechny náležitosti dle platného zákona.
 

Jakou a kolik účtenek zákazníkovi vystavit

 • Pro účely EET jsou na účtence podstatné všechny výše uvedené údaje. Není však potřeba rozepisovat jednotlivé položky nákupu. Právě z tohoto důvodu ale může být taková účtenka pro zákazníka problém v případě, že chce zboží reklamovat. Jak to tedy vyřešit? Jaké a kolik účtenek musí podnikatelé vystavovat, aby vyhověli všem zákonům?

Ať žijou zákony

 • Zákon o EET, zákon o ochraně spotřebitele, živnostenský zákon, zákon o dani z přidané hodnoty…
 • A vyhovět je potřeba všem. Okolo toho, kolik účtenek zákazníkům vydávat se diskutovalo v médiích již mnohokrát. Není to ale až taková věda, účtenka totiž nemění zcela svou tvář, ale jen ji doplňují nové údaje.
 • Jedna účtenka, která obsahuje všechny náležitosti tak zcela postačí.